Přijaté dotace

ROK 2020

Obec Lhota: schválena dotace ve výši 100.000 korun na provozní náklady
Obec Žilina: schválena dotace na provoz ve výši 50.000 korun
MŠMT: podána žádost o dotaci z Prgramu "Můj klub" ve výši 393.800 korun
Středočeský kraj: schválena dotace na provoz sportovního areálu ve výši 200.000 korun
 

ROK 2019

Nadace ČEZ: 
Přidělena insvestični dotace ve výši 400.000 korun na nákup vozidla, které bude využito pro přepravu hráčů mládežnických celků k zápasům (především týmy, které hraji krajské soutěže) Odkaz na článek o pořízení automobilu:   sklhota.cz/news/porizeni-noveho-automobilu/  
Obec Lhota
Přidělena dotace ve výši 100.000 korun na provozní náklady. Z dotace byly ohrazeny náklady na všechna hnojení prováděná v roce 2019 a částečně za materiál pro mládež.
Obec Žilina
Přidělena dotace ve výši 30.000 korun. Dotace byla použita na nákup materiálu pro mládežnické celky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přidělena dotace z programu "Můj klub" ve výši 317.350 korun. Dotace byla použita na na provozní náklady celků mládeže a na nákladnou letní údržbu přetížené hrací plochy
Středočeský kraj
Přidělena dotace ve výši 200.000 korun. Dotace byla použita na úhradu energií (voda, plyn, elektrická energie) spotřebovaných ve sportovním areálu SK Lhota.
Obec Lhota
Přidělena dotace ve výši 20.000 korun na uspořádání sportovního a dětského dne.
Středočeský kraj
Přidělena dotace ve výši 50.000 korun z fondu hejtmana. Dotace byla použita uspořádání sportovního a dětského dne.
 

ROK 2018

Obec Lhota
Přidělena dotace ve výši 80.000 korun na provozní náklady. Dotace použita na nákladnou letní údržbu přetížené hrací plochy.
Obec Žilina
Přidělena dotace ve výši 30.000 korun. Dotace byla použita na nákup materiálu pro mládežnické celky.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přidělena dotace z programu "Můj klub" ve výši 266.000 korun. Dotace byla použita na na provozní náklady celků mládeže a na energie spotřebované v areálu SK Lhota.
Obec Lhota
Přidělena dotace ve výši 20.000 korun na uspořádání velkého turnaje v kategorii starší přípravky.
Středočeský kraj
Přidělena dotace ve výši 50.000 korun na uspořádání velkého turnaje v kategorii starší přípravky.