Mladší přípravka

Tato kategorie byla poprvé naplněna v sezóně 2013/2014 dostatkem hráčů.  V této sezóně (2018-2019) to jsou ročníky 2010,2011. Tato kategorie je přihlášena do soutěže - okresní soutěže mladších přípravek. Hledáme a nabíráme hráče ročníků 2010 a mladší, přijďte či volejte 603 800 727 (Petr Hanáček).  Trenéry této kategorie je Martin Hájek a Tomáš Procházka.

Aktuality

Začínáme podzim 2014 přípravka

05.08.2014 20:00
Detailnější nominace v tymuj.cz Začátek Podzimní sezóny 2014 - první trénink je ve čtvrtek 14.8  17:00 - Lhota - přesný harmonogram v týmuj - starší, mladší přípravka a...

Informace pro rodiče všech věkových kategorii mládeže

02.08.2014 22:54
Oznamuji všem rodičům, že v kabině mládeže jsou rozvěšené věci, které tam jsou zapomenuty již půl roku. Nikdo se k nim nehlásí a je nutno udělat pořádek. Vyhlašuji 14 denní lhůtu, že si věci můžete...

Rozlučka děti

17.06.2014 17:00
V úterý 17.6. v 17:00 (sraz 16:50) se koná oficiální rozlučka s Jarem 2014, protože později již není termín a někteří jedou do Chorvatska. Bude se konat zápas mezi rodiči a dětmi. Později bude i...

Zápas starší přípravky s Libušínem a Družcem

11.06.2014 17:30
Odložené utkání starší přípravky Lhota - Libušín se hraje ve středu 11.6 od 17:30 (sraz 17:00). Kvůli dešti bylo odloženo utkání starší přípravky Družec - Lhota na nový termín - čtvrtek 12.6 od 17:30...

Otázky a odpovědi: U09 Ml. přípravka

Kdy začít s fotbalem?

V kolika letech přihlásit dítě do fotbalové přípravky? Obecně lze fotbal začí cca od 5ti let. Mezi dětmi stejného věku jsou ale značné rozdíly jak fyzické tak i mentální.

Rodiče se musí sami rozhodout, zda-li přihlásit své dítě do fotbalové přípravky, před tím se doporučuje si zkusit odpovědět následující otázky.
Je dítě schopno na tréninku vnímat informace a podřídit se někomu jinému, než vám rodičům?

  • Je schopno přijímat informace, zvládnout nácvik a udržet disciplínu ve skupině dětí?
  • Chápe alespoň rámcově pravidla sportu?
  • Máte li pochybnosti, zda dítě tyto požadavky zvládne doporučuji počkat se zápisem o půl roku.

 

Jak trénovat kategorii U6-U8

Zvláštnosti sportovní přípravy kategorie přípravky 6 – 8 let ve fotbale:

- etapa seznamování se sportovní aktivitou,

- začátek v nízkém věku - je důležité pro dosažení maximálních výkonů v dospělosti,

- cvičeni všeobecného charakteru – různorodé pohybové aktivity,

- děti jsou citlivé vůči nadměrné specializované zátěži,

- uplatnění spontánní pohybové aktivity má intermitentní charakter zatížení – střídaní krátkodobého zatížení vysoké intenzity s nízkou (odpočinek, chůze),

- jedinečná senzitivní období ovlivňující efektivitu tréninku,

- pro senzitivní období je určující biologický věk.

 

Trendy v oblasti přípravek a modelové utkání:

https://tv.fotbal.cz/metodicka-videa/default.htm

https://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=70894&tmplid=1369

Příklad případová studie:

Analýza sportovního tréninku věkové kategorie U6 - U8 ve fotbale  

 

 

Jak být příkladem dětí? Desatero pro rodiče a Fanoušky


Co je citomíč ?

Díky této pomůcce mohou vaši svěřenci udělat během jedné sezóny až 500 000 doteků s míčem. Profesionální fotbalista se průměrně dotkne míče za rok asi 50 000 krát. Není to dostatečný argument?

 Ukázka na webovém odkazu:

https://fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=959:citomi&catid=82:citomi&Itemid=177

Efekt opakování

Když se dítě učí hrát na klavír, má tendenci používat celou horní část svého těla: zápěstí, paži, rameno, trup. Dokonce i obličejové svaly vyloudí na tváři grimasu při každém tónu. S tréninkem a praxí přestane rodící se klavírista používat všechny zbytečné svaly a každý tón zahrává jen příslušným prstem. Pak dále rozvíjí "lekhý dotek" a postupně začíná hrát s půvabem a lehkostí. To je proto, že dítě postupně ustoupilo od používání masivního počtu neuronů a začalo používat jen těch pár, k dané činnosti předurčených. Toto efektivnější využívání neoronů se objevuje kdykoliv se staneme dovednějšími a zběhlejšími v nějaké dovednosti.  

Přínosy

§  Velkým počtem opakováním rozvíjíme ovládání míče.

§  Rytmický charakter podněcuje kognitivní připravenost potřebnou mírou pozornosti a koncentrace.

§  Možnost manipulace s časovým tlakem podle potřeb jednotlivců. 

§  Umožňuje podporovat správné držení těla z obecného hlediska.

§  Přirozenou cestou učí správnému specifickému stavění se k míči.

§  Rozšiřuje pohybový slovník.

§  Pohyb míče v třírozměrném prostoru umocňuje potřebu přesné práce s míčem.    

§  Dočasné potlačení vlivu síly úderu zdůrazní proces učení zaměřený na motorickou stránku věci.

§  Bez boty - zapojení většího množství vjemů(multisenzorová integrace) spolu se zvukovými vjemy(sonifikace) zkvalitňuje proces motorického učení

§  Zapojení hudby navodí to správné emoční a výukové prostředí.

§  Kombinace učení objevováním a napodobováním pomáhá urychlit a vylepšit proces učení.

§  Skupinové učení je skrze synchronizovaná cvičení velmi účinné

§  Plné soustředění na daný úkol zaručuje trvalé změny ve fotbalových dovednostech.

§  Udržování rovnováhy.

Metodické poznámky

§  Strukturovaná cvičení vedoucí k dostatečně silným paměťovým stopám v dlouhodobé motorické paměti.

§  Ruka držící síťku zůstává v poloze před břichem, zvláště důležité při cvicích kdy míč opisuje delší dráhu(zeměkoule)

§  Do správné polohy, která umožní optimální nákop nás dostávají pohyblivé dolní končetiny realizující pohyb laterání(do stran) i saginální(dopředu, dozadu), otevřený postoj.

§  Plynulá výměna stojné nohy.

§  Kombinace různých rytmů.

§  V pohybu jsou 3 věci - nohy, ruka, míč.

§  Ovládání míče v otevřeném prostoru, obtížnost zvýšíme omezením prostoru(tyče).

§  Různé způsoby kopu.

§  Plánování, evidování: tréninkového času, počtu opakování, odpočinku, druhu cvičení, pohybů.

 

Vizualizace dovedností zvyšuje výkon:

§  jasná představa o pohybu před vlastním provedením

§  schopnost sledovat pohybovou dovednost a umět ji analyzovat

§  čím rychleji jsi schopen si něco představit, tím rychleji to sám správně provedeš

 

Ideomotorika - přehrávání správných pohybů v mozku i v době mimotrénikové, třeba před spaním v posteli.

 A jak si takovou pomůcku sestrojit ?

Stačí síťka na míč. Je vhodné ji vylepšit poutkem z nějakého pružného materiálu, za které pak síťku držíme.